deutsch
 
polski
 
 
Nota prawna
 
Kontakt
 
Dojazd
 
 
 
   
 

Wyrób proszku

Suszenie mleka przebiega w dwóch etapach. Po odparowaniu mleka do 50% suchej masy następuje proces suszenia natryskowego prowadzący do uzyskania wilgotności szczątkowej na poziomie 4,5 i 2 %.

 

Parametry funkcjonalne urządzeń suszarniczych:

> dwa parowniki i mocy ca
ƚkowitej przerobu 48.000 kg. mleka na godzinę
> diwe wieże natryskowe o wydajności 3 .300 kg. proszku

Produkujemy: proszkowane mleko chude, proszkowane mleko peƚnotłuste, proszkowaną maślankę, koncentrat z mleka chudego,  koncentrat z maślanki


Produkujemy w opakowaniach zbiorczych: 25 kg. worki, Big Bag 200 – 1.000 kg., luzem w samochodzie do transportu materiału sypkiego