deutsch
 
polski
 
 
Nota prawna
 
Kontakt
 
Dojazd
 
 
 
   
 

Dane zgodne z TMG & DLinfoV

Nota prawna

Wydawca:
Uckermärker Milch GmbH
Brüssower Allee 85
17291 Prenzlau

telefon: +49 (0)3984/850-0
telefax:  +49 (0)3984/850-256

e-mail: kontakt (at) uckermarkmilch.de

UStID (NIP): DE 81 49 82 803

Siedziba spółki: Prenzlau
rejestr handlowy Neuruppin HRB 8473 NP

Geschäftsführer (dyrektorzy):

Dr. Peter Pfeilschifter

Jürgen Stephani

----------------------------------------------

Wizerunek & programowanie:
TRUECONOMY | Potsdam

Uwagi prawne

Odpowiedzialność | Spółka Uckermärker Milch GmbH – niżej nazywana UMP tworzy niniejszą witrynę internetową z najwyższą dbałością i udostępnia na niej w miarę możliwości prawidłowe i kompletne informacje. UMP nie ponosi jednak odpowiedzialności, nie jest zobowiązana ani nie daje gwarancji, że treści są kompletne, aktualne, poprawne czy adekwantne. Użytkownik korzysta z udostępnionych treści wyłącznie na własne ryzyko. To samo dotyczy odnośników (linków) do innych stron zamieszczonych zarówno bezpośrednio jak i pośrednio. UMP nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron połączonych odnośnikiem. UMP zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian oraz uzupełniania informacji na stronie bez wcześniejszego powiadomienia.

 

Ochrona danych i informacje dotyczące bezpieczeństwa | Informujemy, że Państwa dane osobowe przechowywane są w automatycznych plikach i że są one wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi w kraju oraz w Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wykorzystywanych w celach reklamowych. We wszystkich miejscach naszej strony, w których pobierane są dane osobowe, macie Państwo możliwość wyrażenia zgody. Zgodę tą możecie Państwo w każdym innym późniejszym terminie wycofać e-mailem lub drogą pocztową. UMP zachowuje poufność wobec Państwa danych osobowych i nie sprzeda ich ani nie udostępni podmiotom trzecim. Chcemy jednak poinformować, że korzystamy z tych danych w celu sporządzenia zamówień (broszury, towary sklepowe itd.) i częściowo dla celów gier hazardowych podmiotu trzeciego. Niezbędne jest w tych celach przekazanie do firmy wykonującej zlecenie niezbędnych danych, które wpisujecie Państwo we formularzu. Zapewniamy jednak, że również w tym wypadku Państwa dane wykorzystywane są z największą ostrożnością i w tymkonkretnym celu.

 
Korzystanie z naszej strony internetowej | Zawartość strony internetowej podlega prawom autorskim. UMP dopuszcza przeglądanie i pobieranie wszystkich treści zamieszczonych na swoich stronach internetowych wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych. Przy powielaniu zawartości musi być podana informacja o autorskich prawach własności. Zawartość nie może być zmieniana i bez pisemnej zgody UMP nie może być także wykorzystywana na innych stronach internetowych lub zsieciowanych komputerach. Naruszenie tego przepisu zobowiązuje do natychmiastowego zniszczenia wszystkich wydrukowanych i pobranych treści. Zastrezga się prawo do podniesienia dalszych roszczeń.


Pobieranie danych (download) | Ściąganie programów odbywa się na własne ryzyko.  UMP nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez instalacje lub korzystanie z programów, które można zgodnie z przepisami pobrać. Pomimo aktualnego sprawdzenia wirusów odpowiedzialność za szkody  i niedogodności wywołane wirusami komputerowymi jest ustawowo wykluczona.

w ramach regulacji ustawowych


Prawa znaku towarowego | Właścicielem wszystkich znak
ów towarowych umieszczonych na stronie internetowej UMP jest Uckermärker Milch GmbH, Brüssower Allee 85, 17291 Prenzlau. Zabrania się podmiotom trzecim korzystania i stosowania wszelkich znaków towarowych, logo czy oznaczeń.