deutsch
 
polski
 
 
Nota prawna
 
Kontakt
 
Dojazd
 
 
 
   
 

Historia zakƚadu od 1990 roku

1990 założono spółkę Uckermärker Milch GmbH. Dzięki wsparciu Rządu Federalnego rozpoczęto w 1990 roku inwestycję budowy i modernizacji zakładu przetwórstwa (suma inwestycji 60 mln DM). Uroczystość kończąca budowę  odbyƚa się 27. czerwca 1991. Po wykończeniu zabudowań zakƚadu, do nowego budynku przeniesiono urządzenia produkcyjne, w ty, maszynownię, dział napeƚniania mleka i dział masƚa. Produkcja jogurtu pozostała w starym budynku aż do momentu przeniesienia do Elsterwerdy (1996).

 

Dnia 16.01.1992 zaƚożona została nowa spółka.  

Gƚównym udziałowcami byƚy firmy Meierei - Zentrale GmbH Berlin i Milchhof Eiskrem GmbH + Co KG Mettmann. Zmieniono strukturę produkcji zakładu. W części nowego budynku stworzone zostaƚy techniczne warunki do wyrobu lodów.

 

Pod koniec 1993 podjęto wyrób serka homogenizowanego i w kolejnych latach rozszerzono jego asortyment. Głównymi kierunkami produkcji były serek homogenizowany o różnych stopniach zawartości tłuszczu, serki homogenizowane słodkie i pikantne, mleko mieszane, mleko spożywcze w butelkach, masƚo i mleko odtłuszone w proszku. Mleczarnia liczyła 134 pracowników i 18 uczniów (85 pracowników przy produkcji lodów).

 

W roku 2000 doszƚo do rozdziału udziaƚowców mleka i lodów.

Spółka Uckermärker Milch GmbH poƚączyła się z Tuffi Campina Emzett; branżę lodów przejęła firma Nestlé. Grunt, budynek i maszyny przetwórstwa mleczarskiego stały się wƚasnością Tuffi Campina Emzett. Nestlé przejęƚa linie do wyrobu lodów. Kompleks budynków został wynajęty przez Nestlé. W roku 2002 miał miejsce następny krok w stronę spóƚki Campina GmbH Deutschland.